Opći uvjeti i pravila poslovanja druginepostoje.com

 1. OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA DRUGINEPOSTOJE.COM ONLINE NARUČIVANJA
 2. Korištenje i izmjene

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja (dalje: Opći uvjeti i pravila) odnose se i uređuju način korištenja usluge online naručivanja. Usluge druginepostoje.com  dostupne su na internetskim stranicama https://druginepostoje.com (dalje: druginepostoje.com).

Korištenjem druginepostoje.com obvezujete se poštivati ove Opće uvjete i pravila.
Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima i pravilima, molimo nemojte koristiti web stranice druginepostoje.com.
Ovi Opći uvjeti i pravila podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Stoga biste stranice s Općim uvjetima i pravilima trebali provjeriti pri svakoj posjeti web stranicama druginepostoje.com.  Ako web stranice druginepostoje.com nastavite koristiti nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti i pravila smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima poslovanja druginepostoje.com . ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

 1. Uvjeti kupnje

Ovim Općim uvjetima i pravilima utvrđuje se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na internetskim stranicama https://druginepostoje.com. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem druginepostoje.com definirani su kroz sljedeće etape:
1. Registracija
2. Naručivanje
3. Otprema
4. Plaćanje
5. Preuzimanje
6. Povrat/reklamacija

Isporučitelji naručene robe je ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić,MB: 50056415529.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda tvrtke Obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić  d.o.o., (dalje: Obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić) posredstvom druginepostoje.com.
Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) i uključuju PDV. Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum isporuke.
ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić zadržava pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

 

2.1. Registracija

Da biste se registrirali ili koristili usluge druginepostoje.com, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo da bez odgode ažurirate vaš korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: mzeljezic@gmail.com.  Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

2.2. Naručivanje robe

Putem interneta (Online)
Online naručivanju kupac pristupa putem domene druginepostoje.com.
Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom ikone „Dodaj u košaricu“, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli proces naplate.
Kupnja putem interneta pruža mogućnosti kao što su uvid u cijene artikala, uvid u deklaraciju artikla, napomene, filtiranje prema kategorijama i istaknutim proizvodima. Kupac koji naručuje online može, u dogovoru s Prodajnim predstavnikom, biti uvršten u trenutno postojeće programe vjernosti (posebne promocije, popusti ili  rabati) koji stimuliraju online naručivanje.

Telefonskim pozivom
ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić pridržava pravo ne priznati reklamaciju nastalu nejasnom narudžbom i nesporazumom koji bi mogao nastati u komunikaciji zaprimljenom narudžbom telefonom.

 

Kupnja registriranog korisnika

Nakon izrade i potvrde narudžbe, na E-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete E-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić. Potvrda se generira automatski od strane servera te prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo provjerite Vaše unesene podatke i ispravnost Vaše E-mail adrese.

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.
Slike proizvoda na druginepostoje.com su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.
ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezićće nastojati na web stranicama druginepostoje.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2.3. Otprema robe

Naručena roba bit će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Jednom kad kupac preuzme pošiljku, smatra se da je roba isporučena prema uvjetima poslovanja.

2.4. Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić prilikom preuzimanja naručenog paketa gotovinom ili karticom.

2.5. Reklamacije, povrati i prigovori

Nezadovoljni ste našom uslugom? Nezadovoljni ste isporučenim proizvodom?

Obratite nam se s povjerenjem i Vaš ćemo prigovor/reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku, a uslugu kojom ste nezadovoljni ćemo pokušati unaprijediti i poboljšati na Vaše zadovoljstvo.
Kao Kupac imate pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slijedećim slučajevima:
– ukoliko smo Vam isporučili robu koju niste naručili (npr. pogrešan proizvod);
– ukoliko smo Vam isporučili robu kojoj je već istekao rok trajanja;
– ukoliko smo Vam isporučili robu s greškom ili oštećenjem.

U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, dužni ste uputiti pismeni prigovor putem E-mail-a na mzeljezic@gmail.com.

Na isti način možete nam se obratiti i ukoliko ste nezadovoljni uslugom.

Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi, molimo da navedete ili fotografirate proizvod (ukoliko se reklamacije može vizualno predočiti). Nakon zaprimljenog prigovora, poslat ćemo vam potvrdu da smo isti zaprimili te ćemo vam najkasnije u roku 15 dana odgovoriti na prigovor (15 dana od dana kada smo zaprimili prigovor), sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača.
Ukoliko utvrdimo da je Vaš prigovor opravdan, imate pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod ili poklon bon minimalno u iznosu uplaćenog iznosa, a kojega možete iskoristiti prilikom slijedeće kupnje.
Prihvaćamo povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko utvrdimo da je prigovor opravdan te da niste utjecali na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić
Sva roba koju prodajemo se skladišti i dostavlja sukladno deklariranim uvjetima čuvanja.
U kojim slučajevima nemate pravo na povrat proizvoda?

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor koji sklapate sa ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić isporukom proizvoda od strane Obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić  d.o.o. te izvršenim plaćanjem s Vaše strane, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između druginepostoje.com i kupca.
Sukladno čl.72. st.1. Zakona o zaštiti potrošača, svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti pisanim putem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte) poslanoj:
– poštom na adresu: ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić Siget 9 10 020 Zagreb, Hrvatska;
– elektroničkom poštom na: mzeljezic@gmail.com

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo Vašu izjavu (obrazac), obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu pisanim putem, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora).
Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.
Prihvaćanjem ovih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika (linku).
Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora (u roku od 14 dana od kada je uputio izjavu o odluci za raskidom ugovora), a ukoliko proizvod nije podoban da bude vraćen poštom na uobičajen način kupac se može obratiti ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić  putem e-mail adrese mzeljezic@gmail.com  radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. Proizvod koji se vraća mora biti nekorišten i u originalnom pakiranju, zajedno s originalnim računom koji ste primili uz pošiljku.

 

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr.

 

 1. Vanjske usluge

Usluge koje pruža druginepostoje.com ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja web stranice https://druginepostoje.com

 1. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj stranice druginepostoje.com  je zaštićen i ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama druginepostoje.com  dužni ste prethodno kontaktirati ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić putem E-mail adrese mzeljezic@gmail.com  ili putem CALL centra: 01 2481810.

 1. Dostupnost druginepostoje.comPristup na internetske stranice druginepostoje.com https://druginepostoje.com ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku, stoga ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ne može garantirati da će usluge na druginepostoje.com odgovarati Vašim potrebama.
 2. Povezane internet stranice

Web stranica druginepostoje.com  uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić Korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.
Dio web stranica druginepostoje.com  predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezićnije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

 

 1. Uvjeti korištenja popusta u druginepostoje.com
 2. Za svaku pojedinačnu narudžbu može se iskoristiti samo jedan KOD za popust u druginepostoje.com čija je isporuka tj. preuzimanje narudžbe do datuma navedenog u kuponu;
  2. Ako nije drugačije naznačeno na kuponu – dostava se obračunava prema važećem cjeniku.
  3. Kupon s KOD-om za popust je neprenosiv;
  4. Kupon (KOD) može iskoristiti samo registriran i prijavljen kupac;
  5. Artikli označeni simbolom % predstavljaju našu najbolju cijenu na koju nije moguće obračunati dodatne popuste;
  6. KOD za popust ne može se kombinirati s drugim KOD-ovima za popuste ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić
  7. Postotne popuste nije moguće kombinirati s drugim postotnim popustima koji se odnose na cjelokupan iznos računa;
  8. Popust se može obračunati ako je ukupni iznos računa jednak ili veći od minimalnog iznosa narudžbe potrebnog za izvršenje usluge;
  9. Kupon se ne može zamijeniti za gotovinu;
  10. KOD za popust vrijedi za uslugu naznačenu na promotivnom materijalu;
  11. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezićzadržava pravo ne obračunavanja popusta ako postoji sumnja na zlouporabu;
  12. Kupone je na druginepostoje.com moguće iskoristiti na ukupan iznos računa koji nije viši od 10 000 kn.

 

 1. UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA ONLINE USLUGE PUTEM INTERNETSKIH STRANICA

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić pruža interaktivnu online uslugu putem Internetskih stranica na domeni https://druginepostoje.com .  Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem.

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane krajnjih korisnika.
Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.
Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki) na mjestima gdje iste kao takve postoje.
Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Informacije na ovoj web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ne jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić
ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

 1. Promjena uvjeta korištenja

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.
Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 1. Računalna oprema

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući, ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić te sve sa tim povezane troškove. Obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić  d.o.o. nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

 1. Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane,ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama vlasništvo su ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić
Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni  ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji su protivni važećim pravnim propisima Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić.

Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

 1. Intelektualno vlasništvo

Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić je registrirani žig tvrtke ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić  d.o.o. strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić i nositelja autorskog prava.
Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika  ili mu pomoći u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskom pravu.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetskih stranica, Krajnji korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te izrijekom daje tvrtki ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist društva ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić kao i s istim povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, te svako od njih ima pravo izravno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

 1. Licence i žigovi

Objavom na ili putem Internetskih stranica krajnji korisnik je društvu ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licencu za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licence.
Korištenjem ili pristupom ovoj stranici krajnji korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezići/ili trećoj osobi. Krajnji korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

 1. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključiva odgovornost krajnjeg korisnika. Tvrtka ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezićkao ni ti jedan od njezinih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba ove internetske stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka; niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja  ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Uz prethodno navedene uvjete, ni tvrtka ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić, niti vladajuće društvo, pružatelji informacija  ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti  ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane tvrtke ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić.

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ni u kom slučaju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na Vašim sistemima za obradu podataka ili drugačije, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama.
ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje tvrtka ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa uvjeti neće prestati vrijediti između krajnjeg korisnika i ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić.

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić namjerava koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

 1. Nadzor

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama, kako bi se osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom.

Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje te je upotreba tih informacija odgovornost primatelja. ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić daje. Dostavljanjem informacija, ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

 1. Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić, vladajuće kompanije, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

 1. Sadržaj trećih strana

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić kao i pružatelji internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od tvrtke ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić.

ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić niti treći pružatelji informacija ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Informacije dostupne na Internetskim stranicama, a koji predstavlja mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s tvrtkom ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić, tvrtka ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ne autorizira te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovlašteni zaposlenik tvrtke ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica. Na krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internetskih stranica.

Internet stranice ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane tvrtke ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić sadržaja na stranicama trećih strana te ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana.

 1. Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje eventualne druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

 1. Odricanje od prava

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

 1. Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

 1. Primjena uvjeta korištenja

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 06.09.2021. godine i vrijede do opoziva od strane ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić