što je regresoterapija

Regresoterapija

Što je regresoterapija?

Regresoterapija je pristup koji se bazira na rješavanje značajnih prošlih događaja koji ometaju trenutno mentalno, emocionalno ili fizičko zdravlje osobe.

Svaka osoba koja je došla na svijet, došla je s nekim razlogom. Želi doživjeti odnosno naučiti neku od lekcija bitnu za njen duhovni razvoj. Zato je dobila roditelje baš kakve je dobila, obitelj i okolinu kakvi su joj je potrebni za shvaćanje i razumijevanje iskustva koja želi naučiti odnosno doživjeti.

Depresija drugi ne postoje

Proces učenja izgleda tako da osoba kroz život prolazi situacije suprotne od onoga što želi naučiti.

Zato sve što postoji ima svoju suprotnost. Ne možemo dobiti spoznaju što je svijetlo ako nismo vidjeli mrak. Ne možemo znati što je ljubav ako nismo doživjeli mržnju. Ne možemo biti milostivi, ako nismo bili nemilosrdni…

Osoba koja je prihvatila spoznati ljubav doživljavat će kroz život mržnju. Uglavnom će s godinama stvari postajati sve teže i teže.

Razlog tome je što će događaji koje će doživljavati ukazivati na to ljubav ne postoji.

Takvi događaji su vrlo neugodni i izazivaju širok spektar problema. Oni su nužni u životu kako bi osoba mogla dobiti željenu spoznaju.

Kako ljudska bića uče na takozvanim pogreškama odnosno na neugodnim iskustvima tako su oni temelj regresoterapije.

Regresoterapijom ulazi se u područje naše stvarnosti gdje nam je dozvoljeno vidjeti izvor životnih situacija. U to područje ulazi se preko emocija. Kako su emocije stvarne i njima nije moguće manipulirati tako dobivamo stvarnu sliku.

Na taj način možemo dobiti traženu spoznaju izvora naših problema.

Kada osvijestimo potrebe našeg postojanja tada više nisu potrebni neugodni događaji.

Osim uvida u svoj život iz pozadine kreacije dobivamo uvid i u buduće događaje.

 

Što dobivam?

1. Spoznaju zašto Vam se život dešava tako kako se dešava

2. Povezanost događaja s traumama iz života

3. Spoznaja uzroka traumi čime ih se poništava

4. Razrješavanja povezanosti s osobama koje su vam namelje traumu ili s Vama osobno

5. Uspostava novih zdravih veza i povezanosti unutar bliskih osoba

6. Nastavak života bez opterećenja prošlosti

7. Prestanak vrtnji u krug i doživljavanja istih teških situacija

8. Spoznaju potrebe našeg unutarnjeg JA i što nam cijelo vrijeme poručuje.

9. Trenutno oslobođenje i otpuštanje negativnog iz života

Teorija i principi

Kako su se djela psihoanalize i hipnoterapije spojila da bi informirala regresoterapiju, svijest je postala središnja komponenta rada regresoterapije, a psihoanalitički pogled na svijest koja ima tri razine usvojen regresoterapijom.

Tri razine svijesti prepoznate u regresoterapiji uključuju:

    Svjesni um, koji predstavlja misli kojih je osoba svjesna

    Podsvjesni um, koji predstavlja emocije, navike i instinkte kojih osoba nije svjesna

    Nadsvjesni um, također poznat kao duh, duša ili viši element osobe, može   pružiti model kako ta osoba želi razmišljati ili djelovati u svijetu

Kako djeluje regresoterapija?

Regresoterapija usredotočena je na područja sukoba i druge potencijalno negativne aspekte u životu osobe s ciljem izoliranja uzroka negativnih emocija i utvrđivanja njihova uzroka kako bi ih se lakše moglo riješiti.

Regresoterapija se radi u pet faza:

    Razgovor

    Provođenje regresijskih tehnika

    Izražavanje i osvještavanje problema kroz emocije

    Ponovno učenje / reprogramiranje podsvijesti

 

    Zaključak

Regresoterapeut pomaže osobi da uđe u opušteno stanje. Uloga terapeuta tada postaje olakšavanje procesa regresije dok osoba zatvara oči i govori na glas o prošlom značajnom iskustvu, potičući ih da što detaljnije govore o svojoj okolini i svim osjetilnim osjećajima koji se pojavljuju u procesu. 

Terapeut također potiče pojedinca, ako je potrebno, da govori o bilo kakvim emocijama koje se javljaju kako se događaj ponovno proživljava.

Kroz ovaj proces osoba može pristupiti svom podsvjesnom umu i izolirati emocije povezane s prošlim događajem.

Nakon što se te emocije izoliraju i dovedu u svjesni um, Osoba možu početi identificirati načine koji mogu imati štetan utjecaj na nju.

U fazi ponovnog učenja / reprogramiranja, osoba na osvještavanju radi na razvoju alternativnih načina opisivanja prošlog događaja.

Svatko od nas je unikatan i svatko od nas je jedini koji može znati što je dobro za njega i na koji način može rješavati svoje probleme odnosno stvoriti novu stvarnost.

Kako osoba ovladava prepoznavanju emocija tako sve brže i lakše otkriva svoju prekrasnu duhovnu stranu.

Uvidi koji se prenesu s duhovne strane zauvijek trajno postaju dio života, naravno ako želimo….

Regresoterapija

Svi tretmani održavaju se online putem Whatsapp aplikacije ili pozivom.

Regresoterapija cijena 50€.

Slobodni termin za sebe možete rezervirati putem ove narudžbenice ili pozivom.

 
 
Tags: No tags

Comments are closed.