Zašto muškarci i žene žive zajedno

Zašto muškarci i žene žive zajedno?

Muškarci i žene imaju različite fizičke, emocionalne i psihološke karakteristike koje im omogućuju da se međusobno nadopunjuju u različitim aspektima života. 

Zato je dobro poznavati ove razlike kako bi smo izvukli maksimum iz zajedničkog suživota.

  1. Emocionalna podrška: Žene su često bolje u izražavanju svojih osjećaja i u slušanju drugih ljudi, što im omogućuje da budu izvrsni izvori emocionalne podrške za partnera. Samim time daleko su emocionalno jače od muškarca.   

  2. Praktični problemi – muškarci su često bolji u rješavanju praktičnih problema, što im omogućuje da pružaju podršku u praktičnim aspektima života. Muškarci pojednostavljuju stvari. Zato brzo i lako vide rješenja.

  3. Različiti pogledi na svijet: Muškarci i žene imaju različite perspektive i pristupe u različitim situacijama. Različiti pogledi na svijet i različiti pristupi mogu biti korisni u rješavanju problema i pronalaženju kreativnih rješenja. Stoga je bitno da oboje iznesu svoje poglede i činjenično će donijeti daleko bolju odluku nego samostalno. Zato je bitno da muškarci i žene surađuju. Muško ženski tim je savršen spoj dobrih odluka. Zato kada imate problem dobro je posjavetovati se sa suprotnim spolom. Jer savjetovanjem s istim spolom ne izlazi iz okvira vlastitog razmišljanja.  

  4. Komunikacija: Žene su često bolje u verbalnoj komunikaciji, dok su muškarci često bolji u neverbalnoj komunikaciji. Ova razlika može biti korisna u različitim situacijama, kao što su pregovori ili razgovori s djecom.

  5. Rizik i inovacija: Muškarci su često skloniji preuzimanju rizika i pronalaženju inovativnih rješenja, dok su žene često opreznije i sklonije razmišljanju o dugoročnim posljedicama. Ova razlika može biti korisna u poduzetničkim i inovativnim područjima gdje je potrebno sagledati sve aspekte.

  6. Timski rad: Muškarci i žene često imaju različite uloge u timovima, što im omogućuje da se međusobno nadopunjuju u različitim aspektima. Žene su često bolje u organizaciji i koordinaciji timskih aktivnosti, dok su muškarci često bolji u donošenju brzih odluka u kritičnim situacijama.

Sve ove razlike i karakteristike su korisne u različitim situacijama i zato  pridonose boljem funkcioniranju obitelji, a to se odražava i na zajednicu. Stoga je važno razumjeti različitosti i aktivno sudjelovanje muškaraca i žena u svim aspektima života. Mnogi ljudi ne razumiju ove razlike i često ulaze u konflikt sa suprotnim spolom ne shvačajući da  mogu izvuči daleko veču korist ako koriste pogodnosti suradnje suprotnog spola. 

Tags: No tags

Comments are closed.